Internet Explorer is no longer supported

Please use a current browser!

Bezpieczeństwo i ochrona danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM

Dziękujemy bardzo za odwiedzenie naszej strony oraz za zainteresowanie naszymi produktami. W pierwszej kolejności zależy nam na bezpieczeństwu Państwa danych oraz dobrej komunikacji jak i jej przejrzystości działań, dlatego zapewniamy całkowitą ochronę Państwa danych. Zapewniamy, że wszelkie powierzone nam dane osobiste, nie zostaną przekazane osobom trzecim.

 1. Kontakt

  Hama Polska Sp. z o.o.

  Phone: +48 61 873 10 10
  Email: office@hama.pl
  Web: https://www.hama.pl

  Robakowo, ul. Poznanska 5
  62-023 Gadki
  Polska
 2. Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

  Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. W tym kontekście dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

  Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Hama Polska , Poznańska 5,62-023 Robakowo, 782-21-75-433, 639804011. Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 3.

  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: "Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, +49 9091 502-0, dpo@hama.com".

  Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych jako podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są wymagane w celu podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem umowy.
  Gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
  Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, a interesy te nie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 4. Usuwanie danych i okres przechowywania

  Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub udostępniane użytkownikom, gdy cel przechowywania danych przestaje obowiązywać. Ponadto dane mogą być również przechowywane, jeśli takie przechowywanie jest dozwolone przez europejskie lub krajowe organy ustawodawcze w rozporządzeniach, ustawach lub innych wytycznych UE, którym podlega administrator. Dane są również usuwane lub udostępniane użytkownikom po upływie okresu przechowywania określonego przez określone normy, o ile dalsze przechowywanie danych nie jest wymagane w celu zawarcia lub wykonania umowy.

  Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

  Opis i zakres przetwarzania danych

  Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputera, który jest używany do uzyskania dostępu do strony internetowej.
  Korzystamy z naszej strony internetowej w celu zbierania danych osobowych, np. Twojego imienia i nazwiska oraz adresu lub adresu e-mail, które dobrowolnie nam przekazujesz w formie wpisów dokonanych w formularzach kontaktowych lub danych wprowadzonych do subskrypcji newslettera. Przechowujemy i wykorzystujemy te dane w celu przetwarzania Twoich zapytań, zamówień i utrzymywania konta klienta lub zapewnienia Ci dostępu do określonych informacji. Nie udostępniamy tych poufnych informacji stronom trzecim.
  Ponadto automatycznie zbierane są informacje, które nie są przypisane do konkretnej osoby (np. adres IP aktualnie używany przez urządzenie końcowe, przeglądarka i system operacyjny używany do uzyskania dostępu do strony internetowej, data i godzina wejścia na stronę internetową, liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie internetowej, odwiedzane strony). Używamy tych informacji do określenia atrakcyjności naszej strony internetowej i ulepszenia jej funkcji i zawartości.
  Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Cel przetwarzania danych

  System musi tymczasowo przechowywać adres IP, aby mógł przesłać stronę internetową do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany podczas całej sesji.
  Adres IP jest następnie zapisywany w pliku dziennika w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji naszej strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane zapisane z tych powodów nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
  Cele te stanowią również prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Okres przechowywania

  Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały pozyskane. Jeśli chodzi o dane rejestrowane w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce zaraz po zakończeniu danej sesji.
  Dane zapisane w plikach dziennika są usuwane po 30 dniach. Możliwe jest, że dane mogą być przechowywane dłużej niż 30 dni. W takim przypadku adres IP użytkownika jest usuwany lub „anonimizowany”, aby nie można go było już powiązać z klientem, który uzyskał dostęp do strony internetowej.

  Opcje rezygnacji i usuwania

  Gromadzenie danych wymaganych do udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. Z tego powodu użytkownik nie może zrezygnować.

 5. Pliki cookie

  Ta strona internetowa wykorzystuje dwa różne rodzaje plików cookie:
  Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i pozostają tam, dopóki nie wygasną lub nie zostaną usunięte. Zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia tych plików cookie.

  Sesyjne pliki cookie są generowane za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych. Plik cookie sesji jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki. Wszystkie informacje zapisane w pliku cookie są wówczas również usuwane.
  W przypadku plików cookie niemożliwe jest pobieranie danych osobowych z komputera użytkownika, na którym pliki cookie są zapisywane.

  Korzystanie z plików cookie
  Śledzące pliki cookie zbierają dane o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, do których uzyskuje dostęp.

  Pliki cookie przechowują informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej w zakresie historii, ulubionych treści i ustawień osobistych.

  Pliki cookie stron trzecich umożliwiają wymianę danych ze stronami internetowymi stron trzecich.

  Reklamowe pliki cookie umożliwiają wyświetlanie użytkownikowi spersonalizowanych reklam.

  Zgoda na przechowywanie plików cookie i pobieranie informacji przechowywanych w tych plikach cookie

  Użytkownik musi wyrazić zgodę na przechowywanie informacji na jego komputerze przez pliki cookie i na pobieranie informacji przechowywanych w tych plikach cookie. Zgoda ta jest wyrażana poprzez ustawienia plików cookie w przeglądarce zainstalowanej przez użytkownika. Każda przeglądarka internetowa automatycznie ma standardowo włączoną obsługę plików cookie. W tym celu prosimy naszych klientów o sprawdzenie ustawień przeglądarki i, jeśli to konieczne, zmianę ustawień w celu włączenia plików cookie.
  Ponadto umożliwiamy Ci wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, aby wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookie, automatycznie wyłączysz funkcję "nie śledź".

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie wymaganych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies do celów analizy za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Cel przetwarzania danych

  Celem stosowania technicznie wymaganych plików cookie jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze strony internetowej. Wiele funkcji na naszej stronie internetowej nie może być oferowanych bez użycia plików cookie. Dla tych funkcji konieczne jest, aby przeglądarka była nadal rozpoznawana, gdy użytkownik przechodzi z jednej strony na drugą.
  Dane użytkownika rejestrowane przez technicznie wymagane pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Analityczne pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas, w jaki sposób używana jest strona internetowa. Cele te stanowią również uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Okres przechowywania, opcje rezygnacji i usuwania

  Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane na naszą stronę internetową. Z tego powodu jako użytkownik masz całkowitą kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce, możesz wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane na komputerze, można usunąć w dowolnym momencie. Możesz także zmienić ustawienia, aby były automatycznie usuwane. Jeśli wyłączysz pliki cookie dla naszej strony internetowej, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny.

 6. Formularz kontaktowy i adresy e-mail

  Opis i zakres przetwarzania danych

  Nasza strona internetowa zawiera formularze kontaktowe, które można wykorzystać do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, zarejestrujemy i zapiszemy dane, które wprowadzi w polach formularza. Dane osobowe, które są przekazywane w ten sposób, są określane przez pola w formularzu.
  Ponadto, gdy użytkownik wysyła wiadomość, zapisywane są również następujące dane:

  Adres IP użytkownika; Jednak ta informacja jest maskowana bajtem

  Data i godzina rejestracji użytkownika

  Alternatywnie użytkownik może również skontaktować się z nami, pisząc wiadomość e-mail na podany adres e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zapisane.

  Zebrane w ten sposób dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania wiadomości e-mail użytkownika.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych podczas wysyłania wiadomości e-mail przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem wiadomości e-mail jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Cel przetwarzania danych

  Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzamy wyłącznie w celu przetworzenia wiadomości użytkownika. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Wszelkie inne dane osobowe przetwarzane podczas operacji wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego przez osoby trzecie oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

  Okres przechowywania

  Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały pozyskane. Jeśli chodzi o dane osobowe z pól formularza kontaktowego i dane osobowe przesyłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce w przypadku zakończenia danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności jasno wynika, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

  Opcje rezygnacji i usuwania

  Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik napisze do nas wiadomość e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. Ponadto użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z jednym z naszych pracowników. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
  Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami przez użytkownika zostaną w takim przypadku usunięte.

 7. Analiza Matomo

  Zakres przetwarzania danych osobowych

  Korzystamy z otwartego oprogramowania Matomo (dawniej PIWIK) na naszej stronie internetowej do analizy wzorców surfowania naszych użytkowników. Oprogramowanie zapisuje plik cookie w przeglądarce użytkownika (więcej informacji na temat plików cookie znajduje się powyżej). Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do poszczególnych stron na naszej stronie internetowej, zapisywane są następujące dane:

  Bajt adresu IP systemu, z którego użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do strony internetowej

  Dostęp do strony internetowej

  Strona internetowa, która skierowała użytkownika do odwiedzanej strony internetowej (strona odsyłająca)

  Podstrony, do których użytkownik uzyskuje dostęp z odwiedzanej witryny

  Ilość czasu spędzonego na stronie internetowej

  Częstotliwość, z jaką użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej

  Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Dane osobowe użytkownika nie są zapisywane na tych serwerach. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.
  Oprogramowanie jest skonfigurowane w taki sposób, że adresy IP nie są zapisywane w całości, ale raczej jeden bajt adresów IP jest maskowany (np.: 192.168.001.xxx). To maskowanie oznacza, że nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP komputerowi, który uzyskał dostęp do witryny.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych użytkownika pozwala nam analizować wzorce i zachowania użytkownika podczas surfowania. Oceniając dane, które uzyskujemy, jesteśmy w stanie zebrać informacje o sposobie korzystania z różnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i czynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Cele te stanowią również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizując adres IP, w wystarczającym stopniu uwzględniamy interesy użytkownika dotyczące ochrony jego danych osobowych.
  Okres przechowywania
  Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów.

  Opcje rezygnacji i usuwania

  Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane na naszą stronę internetową. Z tego powodu jako użytkownik masz całkowitą kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce, możesz wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane na komputerze, można usunąć w dowolnym momencie. Możesz także zmienić ustawienia, aby były automatycznie usuwane. Jeśli wyłączysz pliki cookie dla naszej strony internetowej, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień prywatności oprogramowania Matomo, kliknij tutaj: https://matomo.org/docs/privacy/.

 8. Analiza zachowań użytkowników przez Web Extend

  Zakres przetwarzania danych osobowych

  Web Extend to skrypt do zbierania danych oprogramowania do marketingu e-mail Emarsys, który analizuje zachowania zalogowanych użytkowników. Oprogramowanie ustawia zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich na komputerze użytkownika (więcej informacji na temat plików cookie znajduje się powyżej). Domeną pliku cookie strony trzeciej jest scarabresearch.com

  Gromadzone są następujące dane:
  Informacje o usłudze
  Adres IP
  Przeglądarka
  Identyfikatory plików cookie

  Pseudonimizowane identyfikatory (zewnętrzne identyfikatory lub zaszyfrowany adres e-mail) zalogowanych użytkowników

  Informacje o zachowaniu podczas przeglądania
  Identyfikatory elementów, które zostały wyświetlone
  Identyfikatory produktów dodane do koszyka
  Zakupione identyfikatory przedmiotów

  Wszystkie dane osobowe są zazwyczaj rejestrowane anonimowo lub pseudonimizowane. Dane są przechowywane w bazie danych oprogramowania do e-mail marketingu Emarsys.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowań użytkowników. Profile użytkowników można wzbogacić o pozyskane dane. Dzięki temu możemy zapewnić użytkownikom zarejestrowanym do newslettera ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem biuletynu.

  Okres przechowywania danych

  Przechowujemy Twoje dane do czasu wycofania zgody. Usuniemy dane, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów.

  Sprzeciw i usunięcie

  Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw. Dostępne są następujące dwie opcje:

  W sekcji "Moje konto" w sekcji "Newsletter" masz możliwość dezaktywacji Web Extend.

  Na początku polityki prywatności masz możliwość odmowy ogólnej zgody na pliki cookie.

 9. Analiza przez Google Analytics

  Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej odwiedzających. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP.

  Google wykorzystuje to do wcześniejszego skrócenia adresu IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych do USA jest objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Masz prawo zakwestionować przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie ze sztuką. 6 (1) lit. f RODO, kontaktując się z nami z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej; Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

  Możesz ustawić plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach. Pliki cookie opt-out zapobiegają przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Musisz zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń, aby działało to kompleksowo. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie opt-out zostanie ustawiony:

  Dezaktywacja Google Analytics

  Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/ i https://policies.google.com/?hl=en.

 10. Analiza przez Google Analytics 4

  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), w celu analizy korzystania ze stron internetowych.

  Podczas korzystania z Google Analytics 4 standardowo używane są tak zwane "pliki cookie". Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej (w tym adres IP przesłany przez urządzenie końcowe, skrócony o kilka ostatnich cyfr, patrz poniżej) są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane i przetwarzane. Może to również skutkować przesłaniem informacji na serwery Google LLC, spółki z siedzibą w USA, gdzie informacje te są dalej przetwarzane.

  Podczas korzystania z Google Analytics 4 adres IP przesyłany przez urządzenie końcowe użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej jest zawsze gromadzony i przetwarzany automatycznie i domyślnie tylko w sposób zanonimizowany, tak aby gromadzone informacje nie mogły być bezpośrednio powiązane z osobą. Ta automatyczna anonimizacja jest przeprowadzana przez Google poprzez skrócenie adresu IP przesyłanego przez urządzenie końcowe użytkownika w państwach członkowskich European Union (EU) lub innych umawiających się państwach Porozumienia o Agreement on the European Economic Area (EEA) o ostatnie cyfry.

  Google wykorzystuje te i inne informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności użytkownika w witrynie i zachowań związanych z korzystaniem z niej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W tym kontekście adres IP przesłany i skrócony przez urządzenie końcowe użytkownika w ramach Google Analytics 4 nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w kontekście korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.

  Google Analytics 4 umożliwia również tworzenie statystyk z oświadczeniami o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników witryny na podstawie oceny reklamy opartej na zainteresowaniach oraz z uwzględnieniem informacji osób trzecich za pośrednictwem specjalnej funkcji, tak zwanych "cech demograficznych". Umożliwia to określenie i rozróżnienie grup użytkowników strony internetowej w celu ukierunkowania działań marketingowych. Danych zebranych za pośrednictwem "cech demograficznych" nie można jednak przypisać do konkretnej osoby, a tym samym do użytkownika. Dane gromadzone za pośrednictwem funkcji "charakterystyka demograficzna" są przechowywane przez dwa miesiące, a następnie usuwane.

  Wszelkie przetwarzanie opisane powyżej, w szczególności ustawienie plików cookie Google Analytics w celu przechowywania i odczytywania informacji na urządzeniu końcowym używanym przez użytkownika do korzystania ze strony internetowej, będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO. Bez zgody użytkownika usługa Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywana podczas korzystania przez niego ze strony internetowej. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia "Cookie Consent Tool" dostępnego na stronie internetowej. W związku z tą witryną usługa Google Signals jest również używana jako rozszerzenie Google Analytics 4. Dzięki usłudze Google Signals możemy zlecić Google tworzenie raportów dotyczących różnych urządzeń (tzw. "cross-device tracking"). Jeśli użytkownik aktywował "spersonalizowane reklamy" w ustawieniach konta Google i połączył swoje urządzenia końcowe z dostępem do Internetu z kontem Google, Google może analizować zachowanie użytkowników na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych na tej podstawie, jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Uwzględnia to loginy i typy urządzeń wszystkich użytkowników witryny, którzy byli zalogowani na konto Google i dokonali konwersji. Dane te pokazują między innymi, na którym urządzeniu użytkownik kliknął reklamę po raz pierwszy i na którym urządzeniu nastąpiła odpowiednia konwersja. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie statystyki opracowane na podstawie Google Signals. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji funkcji "spersonalizowanych reklam" w ustawieniach swojego konta Google, a tym samym wyłączenia analizy różnych urządzeń w związku z Sygnałami Google. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl
  Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl.

  Zawarliśmy z Google tak zwaną umowę o przetwarzaniu zamówień w celu korzystania z Google Analytics 4, która zobowiązuje Google do ochrony danych użytkowników naszej witryny i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Aby zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych, również w przypadku jakiegokolwiek transferu danych z UE lub EOG do USA i ewentualnego dalszego przetwarzania tam, Google odwołuje się do tak zwanych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które uzgodniliśmy umownie z Google.
  Dalsze informacje prawne dotyczące Google Analytics 4, w tym kopię wyżej wymienionych standardowych klauzul umownych, można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl oraz na stronie https://policies.google.com/technologiespartner-sites.

 11. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Gdy przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą, zgodnie z definicją zawartą w RODO i masz następujące prawa wobec administratora:

  Prawo dostępu

  Masz prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe, które Cię dotyczą.

  W takim przypadku masz również prawo dostępu do następujących informacji od administratora:

  cele, dla których dane osobowe są przetwarzane

  kategorie przetwarzanych danych osobowych

  odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

  przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

  istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o źródle

  istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Masz prawo do informacji, jeśli Twoje dane osobowe mają zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku masz również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO dotyczących przekazywania.

  Prawo do sprostowania danych

  Masz prawo do uzyskania od administratora sprostowania nieprawidłowych danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych musi sprostować dane bez zbędnej zwłoki.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

  kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych

  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania

  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one przez Ciebie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

  wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw.

  Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe – z wyjątkiem przechowywania – będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

  Jeśli uzyskałeś ograniczenie przetwarzania na podstawie wyżej wymienionych przyczyn, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

  Prawo do usunięcia danych

  Obowiązek usunięcia danych Masz prawo do uzyskania usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących podstaw:

  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane

  wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

  wnoszą Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO

  dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem

  dane osobowe dotyczące użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

  dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  Udostępnianie informacji stronom trzecim Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, musi podjąć rozsądne kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że zażądali Państwo usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do:  lub kopiowania lub powielania tych danych osobowych.

  Wyjątki Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne

  w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji

  w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

  ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;

  do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania; lub

  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Prawo do informacji

  Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, administrator jest zobowiązany do poinformowania każdego odbiorcy, któremu dane osobowe zostały ujawnione, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.

  Masz również prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach przez administratora na żądanie.

  Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, jeżeli:

  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; i

  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz również prawo do tego, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Korzystanie z tego prawa nie może naruszać wolności i praw innych osób.
  Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Prawo do sprzeciwu

  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

  Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celu takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.

  W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego – i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

  Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

  Masz prawo wycofać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli decyzja:

  jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem

  jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów; lub
  opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

  Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją odpowiednie środki ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów.

  W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt (1) i (3), administrator danych wdroży odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów, co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia Twojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

  Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i wynikach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

 12. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

 13. Facebook

  Nasza strona internetowa korzysta z komponentów Facebooka. Facebook to sieć społecznościowa. Facebook jest usługą Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych osób w Europie. Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich wtyczek Facebooka, przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła na serwer Facebook Inc. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084 Wtyczka informuje Facebook Inc., że jesteś użytkownikiem naszej strony internetowej. Możliwe, że wtyczka zapisze Twój adres IP. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku podczas odwiedzania strony internetowej, podane informacje zostaną powiązane z Twoim kontem. Jeśli korzystasz z funkcji wtyczki – na przykład udostępniając lub polubiając wpis – odpowiednie informacje zostaną również przesłane do Facebook Inc. Jeśli chcesz uniemożliwić Facebook Inc. powiązanie tych danych z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

 14. Piksel Facebook

  Piksel Facebooka umożliwia Facebookowi zdefiniowanie odwiedzających naszą stronę internetową jako docelowych odbiorców wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam Facebooka umieszczonych przez nas, na Facebooku i w ramach usług partnerów Facebooka (tzw. "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą witryną lub mają szczególne cechy (na przykład zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które pojawiają się podczas odwiedzania stron internetowych),  które przekazujemy Facebookowi (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcielibyśmy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku mogą być interesujące dla użytkowników i nie są denerwujące. Ponadto piksel Facebooka umożliwia nam śledzenie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, ponieważ możemy zobaczyć, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "pomiar konwersji").

  Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (na przykład odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), meta/dane komunikacyjne (na przykład informacje o urządzeniu, adresy IP), dane o lokalizacji (dane określające lokalizację urządzenia użytkownika końcowego).

  Osoby, których to dotyczy: Użytkownicy (na przykład odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).

  Cele przetwarzania: Śledzenie (na przykład profilowanie oparte na zainteresowaniach/zachowaniach, korzystanie z plików cookie), remarketing, śledzenie konwersji, marketing oparty na zainteresowaniach i behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), pomiar konwersji (pomiar skuteczności działań marketingowych), tworzenie grupy docelowej (określenie docelowych odbiorców istotnych dla celów marketingowych lub innych wyników treści), śledzenie na różnych urządzeniach (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych celów).

  Środki bezpieczeństwa: maskowanie adresów IP (pseudonimizacja adresów IP).

  Podstawy prawne: zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO).

  Używane usługi i dostawcy usług:

  Piksel Facebooka: usługodawca: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółka dominująca: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; strona internetowa: https://www.facebook.com; Polityka danych: https://www.facebook.com/about/privacy; Tarcza Prywatności (zapewnienie poziomu ochrony danych przy przetwarzaniu danych w USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Opcja rezygnacji: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 15. LinkedIn

  Sieć społecznościowa - usługodawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: https://www.linkedin.com; Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opcja rezygnacji: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

  Tag Insights / Pomiar konwersji - Usługodawca: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://www.linkedin.com; Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Polityka cookies: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy; Opcja rezygnacji: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

  Wtyczki i treści - Mogą to być na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub teksty i przyciski, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie zawartości tej usługi online w LinkedIn. Usługodawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: https://www.linkedin.com; Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opcja rezygnacji: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 16. Pinterest

  Nasza strona internetowa zawiera przycisk Pinterest firmy Pinterest Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Ten przycisk przesyła Twój adres IP do Pinteresta. Jeśli jesteś zalogowany na Pintereście w tej samej przeglądarce, której używasz do uzyskania dostępu do naszej witryny, informacje te mogą zostać powiązane z Twoim kontem. Po kliknięciu wtyczki "Pin It" informacje te są również przesyłane do Pinteresta i publikowane na Twoim koncie. Ustawienia prywatności na Pintereście możesz dostosować na stronie http://pinterest.com/about/privacy/. Jeśli nie wyrażasz zgody na przesyłanie swoich danych do Pinteresta, wyloguj się z Pinteresta w przeglądarce, której używasz do odwiedzania naszej witryny.

 17. Twitter

  Nasza strona internetowa korzysta z przycisku Twitter. Ten przycisk jest obsługiwany przez Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Jeśli odwiedzisz stronę z tym przyciskiem, utworzy to bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami Twittera. Nie mamy wpływu na charakter ani zakres danych, które wtyczka przesyła na serwery Twitter Inc. Według Twitter Inc., będą one gromadzić i zapisywać tylko Twój adres IP. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Twitter Inc. wykorzystuje Twoje dane osobowe, kliknij tutaj: https://twitter.com/privacy?lang=en

 18. Serwis YouTube

  Wśród innych dostawców używamy YouTube do osadzania filmów na naszej stronie internetowej. YouTube jest obsługiwany przez YouTube LLC z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek dostarczanych przez YouTube. Jeśli wejdziesz na stronę naszej witryny, na której zainstalowana jest jedna z tych wtyczek, wtyczka utworzy połączenie z serwerami YouTube w celu wyświetlenia wtyczki. W rezultacie wtyczka informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube przypisze te informacje do Twojego konta osobistego. Jeśli korzystasz z wtyczki, np. klikając przycisk Start filmu, informacje te są również przypisywane do Twojego konta YouTube. Jeśli chcesz zapobiec powiązaniu tych informacji z Twoim kontem, wyloguj się ze swojego konta YouTube, a także innych kont powiązanych z firmami YouTube LLC i Google Inc. i usuń powiązane pliki cookie przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych i sposobu, w jaki YouTube (Google) chroni Twoją prywatność, kliknij tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

 19. AddThis

  Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek społecznościowych ("wtyczek") z usługi zakładek AddThis, która jest obsługiwana przez AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA "AddThis"). Wtyczki te zazwyczaj zawierają logo AddThis, na przykład w postaci białego znaku plus na pomarańczowym tle. Aby uzyskać przegląd wtyczki AddThis i jej wyglądu, kliknij tutaj: www.addthis.com/get/sharing Po wejściu na stronę w naszej witrynie, która zawiera jedną z tych wtyczek, przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami AddThis. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przekazywana do przeglądarki i integrowana ze stroną przez AddThis. Ta integracja dostarcza AddThis informacji, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny i zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym w celu identyfikacji przeglądarki. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do jednego z serwerów AddThis w USA i tam zapisywane. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników, które służą jako podstawa spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam dla użytkowników, którzy odwiedzają strony internetowe z wtyczkami AddThis. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez AddThis, zapoznaj się z polityką prywatności AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie danych przez AddThis, możesz ustawić plik cookie rezygnacji, który możesz pobrać, klikając poniższy link: www.addthis.com/privacy/opt-out Możesz również użyć rozszerzeń przeglądarki, aby całkowicie zablokować ładowanie wtyczki AddThis, np. za pomocą blokera skryptów NoScript (http://noscript.net/).

 20. Rejestracja w strefie sprzedawcy detalicznego

  Opis i zakres przetwarzania danych

  Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie swoich danych osobowych. Dane są wprowadzane w polach formularza rejestracyjnego, a następnie przesyłane i przechowywane przez nas. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji rejestrowane są następujące dane:

  Ponadto, gdy sprzedawca detaliczny przesyła swoje dane do rejestracji, zapisywane są również następujące dane:

  Adres IP użytkownika; Jednak ta informacja jest maskowana bajtem

  Data i godzina rejestracji użytkownika

  Zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych jest uzyskiwana w ramach procesu rejestracji.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli rejestracja jako sprzedawca detaliczny jest niezbędna do wykonania umowy, której sprzedawca jest stroną, lub wymagana w celu podjęcia niezbędnych kroków przed zawarciem umowy, dodatkowa podstawa prawna przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  Cel przetwarzania danych

  Użytkownik musi się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do określonych treści i korzystać z określonych usług na naszej stronie internetowej. Użytkownik musi się zarejestrować w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wykonania niezbędnych kroków przed zawarciem umowy.

  Okres przechowywania

  Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały pozyskane. Dotyczy to danych zarejestrowanych w ramach procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona w jakiś sposób.

  Opcje rezygnacji i usuwania

  Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz dokonać zmian w danych osobowych, które Cię zapisaliśmy. Aby usunąć swoje konto, skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, korzystając z jednej z opcji kontaktu określonych w niniejszej polityce prywatności danych. Możesz zmienić lub edytować swoje dane w obszarze "Moje konto" na naszej stronie internetowej.

 21. Newsletter

  Rozróżniamy dwa rodzaje newsletterów:

  Biuletyn dealera Hama dla wyłącznie zarejestrowanych klientów handlowych

  Hama okazyjny biuletyn rynkowy dla każdego odwiedzającego stronę internetową

  Opis przetwarzania danych

  Jeśli chcesz otrzymywać jeden z newsletterów oferowanych na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Kiedy zapiszesz się do newslettera, Twój adres e-mail będzie przez nas wykorzystywany, do naszych własnych celów promocyjnych, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji. Używamy oprogramowania do e-mail marketingu Emarsys do e-mail marketingu. Dane są przechowywane zarówno na serwerach Hama, jak i Emarsys.

  Dzięki biuletynowi dealera Hama będziesz otrzymywać kilka biuletynów miesięcznie, informujących o naszych nowych produktach, aktualnych najpopularniejszych tematach i ekskluzywnych ofertach. Oprócz adresu e-mail, profil użytkownika biuletynu dealera jest wzbogacony o dodatkowe znane dane podstawowe klienta. Ponadto analizowane jest zachowanie użytkownika na stronie internetowej. Celem jest dostarczenie Państwu spersonalizowanej oferty za pośrednictwem biuletynu. Jeśli nie zgadzasz się z analizą zachowania użytkownika, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu i dezaktywować tę funkcję. Więcej informacji można znaleźć w VII. Analiza zachowań użytkowników przez Web Extend.

  Dzięki newsletterowi Hama okazyjnym informujemy o aktualnych ofertach mniej więcej raz w miesiącu. Oprócz adresu e-mail, profil użytkownika jest jedynie wzbogacony o dodatkowe, opcjonalne dane, które można wprowadzić w formularzu rejestracyjnym.

  Jeśli zapisałeś się do jednego z naszych biuletynów, dane podane podczas rejestracji zostaną wykorzystane w celu wysyłania Ci naszego biuletynu. Twoje dane nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie strony są firmami partnerskimi, które są odpowiedzialne za techniczny proces wysyłania biuletynu. W takich przypadkach zakres przesyłanych danych jest jednak ograniczony do wymaganego minimum. Nasze przepisy o ochronie danych są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i niemiecką ustawą o dostosowaniu ustawy o ochronie danych do rozporządzenia (UE) 2016/679 i wdrożeniu dyrektywy (UE) 2016/680 (w języku niemieckim: DSAnpUG-EU).

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Sztuka. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika do newslettera i w przypadku, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

  Cel przetwarzania danych

  Newsletter dealera Hama: wykorzystujemy gromadzone dane do tworzenia profilu użytkownika, aby zapewnić Ci biuletyn dostosowany do Twoich zainteresowań. Tylko w ten sposób możemy zaoferować Ci biuletyn w sposób ukierunkowany, zgodny z Twoimi zainteresowaniami.

  Newsletter Hama Bargain Market: adres e-mail użytkownika jest zbierany w celu dostarczenia biuletynu. Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.

  Okres przechowywania danych

  Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.

  Sprzeciw i usunięcie

  Biuletyn dealera Hama: Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw. Po prostu dezaktywuj skrypt zbierania danych Web Extend w obszarze Moje konto. Należy pamiętać, że może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności. Ponadto subskrypcja newslettera może zostać anulowana przez użytkownika w dowolnym momencie. Odpowiedni link do tego celu znajduje się na końcu biuletynu. Możesz również wysłać anulowanie pocztą elektroniczną do news@reply.hama.de.

  Newsletter Hama Bargain Market: użytkownik może anulować subskrypcję biuletynu w dowolnym momencie. Odpowiedni link do tego celu znajduje się na końcu biuletynu. Możesz również wysłać anulowanie pocztą elektroniczną do news@reply.hama.de.

 22. Google Tag Manager

  Google Tag Manager to rozwiązanie, którego używamy do zarządzania tagami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu, aby móc zintegrować usługi Google Marketing z naszą obecnością online. Sam Menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika odsyła się do następujących informacji dotyczących usług Google. Zasady użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 23. Mapy Google

  Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej i ułatwienie lokalizacji miejsc określonych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 24. Google reCAPTCHA

  W oparciu o nasz uzasadniony interes w zapobieganiu spamowi i nadużyciom, korzystamy również z funkcji reCAPTCHA Google na stronach internetowych Jimdo. Ta funkcja służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane wejściowe są dokonywane przez osobę fizyczną, czy też stanowią nadużycie przez automatyczne przetwarzanie. Usługa obejmuje wysyłanie do Google adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA. Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 25. OpenStreetMap

  Ta strona korzysta z usługi mapowej Open-Source-Mapping-Tool "OpenStreetMap" (OSM) za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez OpenStreetMap Foundation. Aby korzystać z "OpenStreetMap" (OSM), konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera "OpenStreetMap" (OSM) i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z "OpenStreetMap" (OSM) ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej i ułatwienie lokalizacji miejsc określonych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych OpenStreetMap lub tutaj http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

 26. Korzystanie z WhatsApp Business

  Aby poprawić naszą obsługę klienta, korzystamy z usług dostawcy usług MessageBird, MessageBird B.V., Trompenburgstraat 2C, 1079 TX Amsterdam, Holandia, w celu zapewnienia i zainicjowania komunikacji za pośrednictwem WhatsApp, usługi WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, polityka prywatności pod adresem https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms/?lang=pl. Kiedy komunikujesz się z nami za pośrednictwem WhatsApp, zbieramy i przechowujemy informacje, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz historia czatu lub wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest lepsza obsługa klienta i efektywność przetwarzania zapytań klientów.

 27. Webanalysis firmy Amazon Pixel

  Ta strona internetowa korzysta z usług analizy internetowej Amazon Conversion Pixel i Amazon Remarketing Pixel opracowanych przez Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, USA.

  Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, Amazon otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do naszej witryny. W tym celu Amazon pobiera tak zwany sygnał nawigacyjny (niewidoczna grafika), umieszczając w ten sposób plik cookie na komputerze użytkownika. Dane określone w sekcji "Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej" niniejszej Polityki są następnie przesyłane do Amazon. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w tym zakresie nie jest łączony z innymi danymi Amazon.

  Amazon wykorzystuje plik cookie umieszczony na komputerze użytkownika w celu rozpoznania go na innych stronach internetowych, w aplikacjach i usługach Amazon oraz w celu zapewnienia spersonalizowanych reklam, w stosownych przypadkach.

  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie na swoim komputerze, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki. Musimy jednak podkreślić, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej, takie jak koszyk na zakupy, mogą być dostępne w pełnym zakresie. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej dla Amazon, a także przetwarzaniu tych danych przez Amazon, klikając ten link i wybierając ustawienie "Nie personalizuj reklam z Amazon dla tej przeglądarki internetowej": https://www.amazon.de/adprefs. Alternatywnie możesz wybrać odpowiednie ustawienia na stronie: http://www.youronlinechoices.com.

  Plik cookie opt-out jest następnie aktywowany w przeglądarce, co zapobiega gromadzeniu danych przez Amazon Pixel podczas odwiedzania naszej strony internetowej w przyszłości. Obowiązuje to do momentu usunięcia pliku cookie rezygnacji.

  Więcej informacji od Amazon na temat gromadzenia danych można znaleźć na stronie: http://www.amazon.com/gp/BIT/InternetBasedAds

  Nie mamy wpływu na gromadzone dane, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych. Dane te są przekazywane do USA i tam analizowane.

  Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz dalsze informacje na temat Twoich praw w związku z tym i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności są określone w powyższej Polityce prywatności i są dostępne pod adresem: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r. l. i Amazon Media EU S.à.r. l., wszystkie z siedzibą pod adresem 5,  Rue Plaetis, 2338 Luksemburg; E-mail: ad-feedback@amazon.de. Amazon.de GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 Monachium zostaje upoważniony jako podmiot przetwarzający dane.

  Korzystanie z produktów inteligentnego domu; Korzystanie z produktów do śledzenia kondycji Produkty Smart Home

  Nasz partner w zakresie oprogramowania inteligentnego domu i jego spółki zależne zdają sobie sprawę, że prywatność naszych klientów jest ważna i traktują ją poważnie.

  Polityka prywatności naszego partnera w zakresie oprogramowania inteligentnego domu opisuje, w jaki sposób gromadzi, otrzymuje, wykorzystuje, przechowuje i udostępnia Twoje dane, gdy korzystasz z różnych usług naszego partnera w zakresie oprogramowania inteligentnego domu. Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub usług online, które są obsługiwane i utrzymywane przez strony trzecie i które nie są pod kontrolą lub utrzymywane przez naszego partnera w zakresie oprogramowania inteligentnego domu. Polityka prywatności naszego partnera w zakresie oprogramowania inteligentnego domu nie ma zastosowania do sposobu, w jaki strony trzecie zbierają, wykorzystują, ujawniają lub przechowują informacje. Zalecamy zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych na stronach internetowych lub w usługach tych zewnętrznych dostawców.

  Polityka prywatności naszego partnera w zakresie oprogramowania inteligentnego domu zawiera również informacje o tym, w jaki sposób przetwarza dane, które otrzymuje w imieniu i pod kierunkiem swoich klientów za pośrednictwem aplikacji mobilnych od marek OEM swoich klientów. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu świadczenia jego usługi, do której został zlecony przez swoich klientów.

  Nie jesteś zobowiązany do przekazywania swoich danych osobowych naszemu partnerowi w zakresie oprogramowania inteligentnego domu. Jednak niektóre produkty i / lub usługi naszego partnera w zakresie oprogramowania inteligentnego domu mogą nie zostać udostępnione, jeśli odmówisz podania takich danych. Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących ochrony danych naszego partnera w zakresie oprogramowania inteligentnego domu można znaleźć na stronie: Oświadczenie o ochronie danych dla partnerów w zakresie oprogramowania inteligentnego domu

 28. Usercentrics

  Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu użytkownika oraz udokumentowania tej zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/ (zwana dalej "Usercentrics").

  Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

  1. Twoja zgoda (zgody) lub odwołanie zgody (zgód)
  2. adres IP użytkownika
  3. Informacje o przeglądarce użytkownika
  4. Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
  5. Czas wizyty na stronie internetowej

  Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone zgody lub ich odwołanie do użytkownika. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Usercentrics lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

  Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

 29. Fitness Tracker

  Hama FIT-App Pro der Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd, 11th Floor, 3 # Buidling, Guole Tech Park, Lirong Road, Dalang / 518109 Longhua District, Shenzhen / CHINY

  VeryFitPro rozumie znaczenie prywatności i dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność.
  Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem poniższego linku, przed przesłaniem danych osobowych lub prywatnych do VeryFitPro.

  Należy pamiętać, że niniejsza polityka dotyczy wyłącznie elektroniki użytkowej VeryFitPro i powiązanych kart danych, aplikacji komputerowych, narzędzi, oprogramowania, stron internetowych i usług, które wyświetlają lub odwołują się do niniejszej polityki. Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób VeryFitPro przetwarza Twoje dane osobowe i prywatne oraz potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę Twojej prywatności. Więcej szczegółów na temat polityki prywatności można znaleźć tutaj

 30. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące dostarczania danych osobowych; niezbędność do zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; Możliwe konsekwencje niepodania danych

  Podanie danych osobowych jest prawnie wymagane w niektórych przypadkach (np. w prawie podatkowym) lub jest określone w postanowieniach umownych.
  W celu zawarcia umowy może być konieczne podanie nam danych osobowych, które musimy w tym celu przetwarzać. Bez podania tych danych zawarcie umowy może okazać się niemożliwe.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat konieczności podania danych osobowych w odniesieniu do konkretnej sprawy, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszymi pracownikami. Nasi pracownicy poinformują Cię również o możliwych konsekwencjach niepodania tych danych.

 31. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

  Inspektorem bezpieczeństwa danych administratora jest:

  Inspektor bezpieczeństwa danych
  Hama GmbH & Co KG
  Dresdner Str. 9
  86653 Monheim
  Deutschland
  E-Mail: dpo[ät]hama.com